Kullanım Şartları

Mayıs 2019

BU WEB SİTESİNİ VEYA HERHANGİ BİR HİZMETİ KULLANMANIZ, BU KOŞULLAR VE KOŞULLARLA SINIRLI, OKUYUN, ANLAŞTIĞINIZ VE KABUL ETMİŞ OLDUĞUNUZ THERETO İMZALARI İLE İLGİLİ OLARAK KULLANILIR.

Asparos Consulting Web Sitesi (“Web Sitesi”) ve Web Sitesi üzerinde veya Web Sitesi aracılığıyla sağlanan tüm içerik, bilgi ve yazılımlar (“İçerik”) yalnızca aşağıdaki şartlar ve koşullar (“Kullanım Koşulları”) altında kullanılabilir.

KULLANIM ŞARTLARI

Geçerlilik Tarihi: 9 Mayıs 2019

Malzeme değişikliklerini ve bunların geçerlilik tarihlerini gözden geçirmek için sayfanın en altına gidin.

1.Parties. Bu Kullanım Koşullarının tarafları sizsiniz ve bu www.asparosconculting.com web sitesi işletmesinin sahibi Selene Enterprises, LLC (“asparos consulting”). “Biz”, “biz”, “bizim”, bu “web sitesi” veya bu “site” ile ilgili tüm atıflar, bu web sitesi işi ve asparos consulting anlamına gelir.

2. kullanım ve kısıtlamalar.Bu Kullanım Koşullarına ve Gizlilik Politikamıza tabi olmak kaydıyla, bu sitenin ortak alanlarını yalnızca kendi dahili amaçlarınız için kullanabilirsiniz. Ayrı bir sözleşmede açıkça izin verilmedikçe, bu siteye, sağladığımız arayüz dışında herhangi bir yolla erişmemeyi (veya erişmeye çalışmayı) kabul edersiniz. Bu siteye herhangi bir otomatik yöntemle (komut dosyaları veya web tarayıcılarının kullanımı dahil) erişmemeyi (veya erişmeye çalışmayı) ve bu sitede bulunan herhangi bir robots.txt dosyasında belirtilen talimatlara uymayı kabul edersiniz. (İ) siteyi, hizmetlerini veya içeriğini yeniden satma, alt lisanslama, aktarma, atama veya dağıtma yetkiniz yoktur; (ii) siteyi, hizmetlerini veya içeriğini temel alarak değişiklik yapmak veya türev çalışmalar yapmak; veya (iii) siteyi “çerçevelemek” veya “yansıtmak”, herhangi bir sunucudaki veya İnternet özellikli cihazdaki hizmetleri veya içeriği. Bu Sözleşmede açıkça verilmeyen tüm haklar, biz ve lisans verenlerimiz tarafından saklıdır.

3.Modification. Bu Kullanım Şartlarını herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin, bu sitenin ana sayfasındaki Kullanım Şartları bağlantısı aracılığıyla her zaman erişilebilen değiştirilmiş bir Kullanım Şartları yayınlayarak değiştirme hakkımız saklıdır. Malzeme değişikliklerini ve geçerlilik tarihlerini gözden geçirmek için bu sayfanın en altına gitmelisiniz. BU SİTENİN BİR DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİNİ VEYA BU SİTEDE YENİ KULLANIM KOŞULLARINI TAKİP ETMEYE İLİŞKİN SÜREKLİ KULLANIMINIZ DEĞİŞİKLİK VEYA YENİ KULLANIM KOŞULLARI BAĞLAYICI KABUL EDİLECEKTİR.

4.Monitoring. Bu siteye erişiminizi ve bu siteyi kullanımınızı size bildirimde bulunmadan izleme hakkını saklı tutarız ancak yükümlülüğü yoktur. Kullanımınızı, bu sitenin ana sayfasındaki Gizlilik Politikası bağlantısından erişilebilen Gizlilik Politikamızda belirtildiği şekilde kaydedebilir veya kaydedebiliriz.

5. ayrı anlaşmalar. Bu siteden ürün, hizmet ve / veya içerik edinebilirsiniz. Bu tür ürünleri, hizmetleri ve / veya içeriği kullanmanız ve / veya satın almanızın bir koşulu olarak ayrı sözleşmeleri kabul etmenizi talep etme hakkımızı saklı tutarız.

6.Ownership. Bu sitede sunulan materyal, Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı yasası ve uluslararası anlaşmalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasalarla korunmaktadır. Bu sitenin içeriğindeki telif hakları ve diğer fikri mülkiyet bize ve / veya başkalarına aittir. Burada verilen sınırlı haklar dışında, diğer tüm haklar saklıdır.

7. Sorumluluk Sınırlaması. HİÇBİR DURUMDA BU SİTEYİ VE / VEYA LİSANSÖRLERİ HERHANGİ BİR TÜR VEYA TÜR VE HER TÜRLÜ HERHANGİ BİR HER TÜRLÜ SORUMLU OLMAYABİLİR (VERİ, GELİR, ZARAR VEYA KAR ZARARI DAHİL) DİĞER EKONOMİK AVANTAJLAR) BU SİTEYE BAĞLANAN VEYA HERHANGİ BİR SİTE, HİZMET VE / VEYA İÇERİĞİNDEN, BU SİTEDE VEYA LİSANSLARIMIZIN OLDUĞUNDAKİ HERHANGİ BİR KESİNTİSİZ, HATA VE HATA VE OMISSION’DAN KAYNAKLANMAKTADIR. BU ZARARLARIN OLASI OLMASI ÖNERİLDİ.

8. Bu Siteye Bağlantılar. Bağlantının bizi veya ürünlerimizi veya hizmetlerimizi yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya rahatsız edici bir konuda göstermemesi koşuluyla, size bu siteye bir köprü oluşturma konusunda sınırlı, iptal edilebilir ve münhasır olmayan bir hak veriyoruz. Önceden yazılı iznimiz olmadan, bu sitede veya bağlantıdaki başka bir özel grafik görüntüsünde görüntülenebilecek hiçbir logo, ticari marka veya ticari ad kullanamazsınız.

9. Üçüncü Şahıs Web Sitelerine Bağlantılar. Bu siteye bağlantı veren veya bu siteden bağlantı veren üçüncü taraf web sitelerini incelemiyoruz veya kontrol etmiyoruz ve içeriklerinden sorumlu değiliz ve içeriğinin doğru veya uygun olduğunu temsil etmiyoruz. Herhangi bir üçüncü taraf sitesini kullanmanız kendi inisiyatifinizdedir ve kendi sorumluluğunuzdadır ve diğer sitelerin kullanım koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olabilir.

10.Reklamverenlerin Promosyonlarına Katılım. Bu sitede ürünlerini, hizmetlerini veya içeriklerini tanıtan reklamverenlerin yazışmalarına katılabilir veya tanıtımlarına katılabilirsiniz. Bu tür yazışmalar veya katılımlar, ürünler, hizmetler veya içeriklerin teslimi ve ödemeleri dahil, yalnızca sizinle ve bu tür her reklamveren arasındadır.

11.Arbitration.Fikri mülkiyet haklarını korumak ve hakem kararını bu kapsamda uygulamak için yapılan eylemler hariç olmak üzere, bu Anlaşma veya bir ihlalden doğan veya bu kuralların ihlali ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, anlaşmazlıklar veya hak talepleri Amerikan kuralları uyarınca tahkime sunulacak ve sonuç olarak çözülecektir. Tahkim Derneği (“AAA”) sonra yürürlükte. Bir hakem bulunacak ve bu hakem AAA kurallarına uygun olarak tarafların karşılıklı mutabakatı ile seçilecektir. Tahkim, New York, NY’da gerçekleşir ve telefonla veya çevrimiçi olarak yapılabilir. Hakem, anlaşmazlık konusu olan tüm konulara ABD Wyoming yasalarını uygular. İhtilaf veya hak talebi bireysel olarak tahkime tabi tutulacak ve herhangi bir hak talebinde veya başka bir tarafın ihtilafı ile herhangi bir tahkimde birleştirilemez. Hakemin bulguları nihai ve taraflar için bağlayıcı olacaktır ve icra yetkisi olan herhangi bir mahkemeye girilebilir. Herhangi bir hükmün veya kararın icrası, Birleşmiş Milletler Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme tarafından yönetilir. Taraflardan birinin bu hükme aykırı bir dava açması halinde, diğer taraf avukat ücretlerini ve 10.000,00 $ ‘a kadar olan masrafları geri alabilir.

Yargı Yetkisi ve Mekan. ABD, New York Eyaleti’ndeki Westchester County mahkemeleri ve hizmet verilen ülke bölge Mahkemesi, bu Kullanım Koşulları altında tahkim edilmeyen tüm yasal işlemlerin münhasır yargı yetkisi ve yeri olacaktır.

13.Kontrol Kanunu. İşbu Anlaşma, hukuk çatışmaları ile ilgili kurallar hariç olmak üzere ABD Wyoming yasalarına göre yorumlanacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Sözleşmesi’nin uygulaması açıkça hariç tutulmuştur.

14.Severability. Bu şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğu beyan edilirse, bu hükmün geçerliliğini ve uygulanabilirliğini sağlamak için gerekli ve mümkün olduğu ölçüde değiştirilmiş sayılır. Her halükarda, herhangi bir hükmün uygulanamazlığı veya hükümsüzlüğü, bu şartların diğer hükümlerini etkilemez ve bu şartlar tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecek ve söz konusu hüküm dahil edilmemiş veya uygulanmış gibi yorumlanıp uygulanacaktır. duruma göre yukarıdaki gibi modifiye edilebilir.

15. Mücbir Sebep. Tanrının eylemleri, sivil veya askeri otorite, yangınlar, ayaklanmalar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul kontrolümüz dışındaki nedenlerden kaynaklanan ve hata veya ihmalimiz olmaksızın ortaya çıkan herhangi bir gecikme veya teslimat başarısızlığından sorumlu olmayacağız. , savaşlar, ambargolar, İnternet kesintileri, hacker saldırıları veya iletişim hataları.

16.Privacy. Lütfen bu sitenin ziyaretinizi de yöneten Gizlilik Politikasını inceleyin. Gizlilik Politikamıza sitemizin ana sayfasından her zaman erişilebilir.

Geri ödeme politikası

asparos consulting’in amacı size mükemmel hizmet sunmaktır. % 100 memnun olmanızı istiyoruz.

Siparişinizi bir federal, eyalet veya yerel ofise göndermeden önce iptal ederseniz, asparos consulting toplam tutarı bir servis ücreti daha az iade edecektir. Siparişinizi zaten gönderdikten sonra iptal ederseniz, varsa hangi kısmı iade edebileceğimizi belirlemek için takdirimizi kullanacağız. Tüm iade taleplerinin, hizmetlerin verildiği tarihten itibaren altmış (60) gün içinde yapılması gerektiğini lütfen unutmayın. asparos consulting tarafından hizmetlerin gönderilmesini takip eden altmış (60) günden fazla bir süre içinde talep edilirse asparos consulting para iadesi yapamaz.

Tek sahibi olan bir EIN (Federal İşveren Kimlik Numarası) edinme hizmeti sipariş eden müşteriler, geçmişte bu kimliği alıp almadıklarını belirtmelidir. Eğer bu numara geçmişte tek sahiplik için verildiyse, IRS başka bir tane vermeyecek ve biz bu emri iade edeceğiz (ve müşteriye bu numarayı nasıl elde edeceği konusunda talimat vereceğiz) MÜŞTERİ SORUNUZA YANITLI OLACAKTIR. GEÇMİŞTEKİ TABİİ MÜLKİYETİNİZ İÇİN EIN ALDI? “. Cevap olumlu olmasına rağmen müşteri bu soruya olumsuz cevap verdiyse, siparişi iade edemeyiz.

Sipariş edilen Mülkiyet ve hizmet hangi devlet hizmeti alındı ise devlet kurum ve kuruluşuna belge verilmesi ve işlem süreci başlama durumunda yine iade gerçekleşmez